NAGRADNA IGRA 2020

SPLOŠNI POGOJI- NAGRADNA IGRA OPTIKA RUGEL

1.Pogoji sodelovanja

Udeleženec nagradne igre mora izpolnjevati naslednje pogoje in upoštevati naslednja pravila:
- je fizična oseba 
- ima stalno prebivališče v Sloveniji
-udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

-udeleženec se strinja, da se ime in priimek zmagovalca nagradne igre objavi na spletni strani www.optika-rugel.si in na FB ter instagram strani Optike Rugel ter na facebookovi časovnici samega nagrajenca.
-v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Optiki Rugel ali njihovi ožji družinski člani
-pogoj za sodelovanje je tudi, da se sodelujoči strinjajo s Splošnimi pogoji za sodelovanje v nagradni igri

2.Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Optika Rugel,Dejan Rugel s.p.,Celovška 34, 1000 Ljubljana, DŠ.:za SI:93374968

3.Način sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči v nagradni igri morajo všečkati stran, deliti objavi in priporočati prijatelja. 

nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva v denarni ali drugi materijalni obliki

4.Nagrada, žrebanje, nagrajenec
Nagrada je podpisan košarkarski dres Luke Dončiča.
Žrebanje bo v prostorih Optike Rugel 17.2.2020.V komisiji za žrebanje so: Dejan Rugel,Damjan Rugel in Aleš Dulmin.Žrebanje bo potekalo po sistemu naključnega izvleka nagradnega kupona.
Nagrajenec bo o nagradi obveščen v roku 3.dni.

Organizator si pridružuje pravico,da izžrebancu ne podeli nagrade,če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali, če bi bilo ugotovljeno,da je udeleženec sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.
O nagrajencu se vodi zapisnik,ki vsebujue podatke o:datumu,uri,kraju žrebanja,prisotnih osebah,poteku žrebanja,podatki nagrajenca

5.Dohodninske obveznosti
plačilo davka na dodano vrednost je odgovornost podeljevalca,organiztorja nagradne igre.Napoved in plačilo dohodninskih obveznosti je odgovornost nagrajenca v nagradni igri.Organizator ni odgoovren za davke,ki se lahko pojavijo v zvezi s kakšnimi drugimi nagradami.

6.Namen nagradne igre in zbiranje osebnih podatkov
Namen nagradne igre je komercialne narave.Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1)ter,ter, da jih ne bo posredoval tretjim osebam.Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli
zahtevajo pregled,dopolnitev,popravo ali izbris osebnih podatkov, oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov za namen izvajanja nagradne igre.

7.Sprememba pravil
Organizator si pridružuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične,komercialne narave ali vzrok na strani javnosti.O vseh morebitnih spremembah pravil bo organizator udeležence obveščal na razstavnem prostoru in na spletni strani Optike Rugel.

8.Ostalo
Splošni pogoji so na voljo v prostorih optike Rugel, od 6.1.2020 naprej.
Ljubljana,6.1.2020